2 proc. parama

2 proc. parama

Gerbiami tėveliai, mokytojai, įstaigos rėmėjai, 

 

 2procBendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą įstaigos veikloje, pagalbą turtinant aplinką ir skiriant 2 proc. savo pajamų mokesčio dalį.

2018 m. įstaigai Jūs skyrėte 1723.05 eurus. Ši finan­sinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų ugdymo kokybę, at­nau­jinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(-si) aplinkas, stiprinti įstaigos materialinę bazę. Jūsų dėka iš šių lėšų galėjome įsigyti vaikiškos patalynės komplektų, atnaujinti dalies grupių miegamųjų grindų dangą, įsigyti lauko duris.

Iki gegužės 1 d. Jūs vėl galite skirti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio. Skyrimo tvarka išlieka ta pati. Jums reikia pagal pavyzdį užpildyti formą FR0512 (Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ kodas – 190436183).

Užpildytą dokumentą galite pateikti mokesčių inspekcijai šiais būdais:

  1. Naudodamiesi Elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt/
  2. Galite išsiųsti paštu:
    Mokesčių inspekcijos adresas:
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui

Neravų g. 8, Druskininkai

LT-66257

  1. Voką su užrašytais Jūsų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos adresais galite grąžinti į Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ raštinę arba nunešti į valstybinę mokesčių inspekciją.

Spausdintą formą FR0512 galima gauti iš grupės auklėtojos/mokytojos arba atsispausdinti patiems: FR0512.