LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS 2022 M. KOVO 31 D. NR. V-676

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. V-465 “DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

parsisiųsti PDF formatu