Programos „eTwinning“ teminė konferencija: „eTwinning“ mokyklos ženklelis

Programos „eTwinning“ teminė konferencija: „eTwinning“ mokyklos ženklelis

2019 m. gegužės 9-11 dienomis Airijoje, Dubline vyko tarptautinė teminė eTwinning konferencija. Kurioje dalyvavo ir mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Astrauskaitė. Konferencijos metu darbas vyko grupelėmis diskusijų forma.

„Bendradarbiavimo kultūros kūrimas: geriau dirbti kartu, nei vienam“ bei „Darbas komandoje“. Dirbtuvės buvo labai naudingos, siekiant įgyti žinių ir įgūdžių apie bendradarbiavimą, komandos kūrimą. „Apšilimo“ ir „Ledų pralaužimo“ žaidimai leido kūrybiškai su nepažįstamų žmonių komanda atlikti paskirtas užduotis, sukurti teorinį projekto modelį. Dirbant komandoje labai svarbus pasitikėjimas vienas kitu; tikėjimas tuo ką darai; suvokimas, kad neturi būti ekspertu visose srityse; proceso įvertinimas; vienas kito drąsinimas ir palaikymas susidūrus su sunkumais; sutarimas ką, kaip ir kiek dirbsime; gera komunikacija; dalinimasis patirtimi; technologijų naudojimas. Lyderystės tema šiuo metu yra aktuali, tad mintys ir patirtis kaip būti geru lyderiu komandoje, leido suprasti, kaip svarbu darbus paskirstyti pagal kompetencijas visiems komandos nariams. Padėjo tobulinti įgūdžius. Labai svarbi mintis – vienas darbą atliksi greičiau, tačiau su komanda – efektyviau ir kūrybiškiau. Darbas dirbtuvėse leido įvertinti savo kompetencijas, suteikė žinių ir informacijos kaip jas tobulinti.

Aptariant eTwinning mokyklos misiją, dalinomės patirtimi apie stipriausią ir silpniausią mokyklos poziciją. Paaiškėjo, kad daugumoje Europos mokyklų silpnoji pusė yra bendradarbiavimas ir projektų sklaida tarp mokytojų, tėvų ir administracijos atstovų. Analizuodami esamas situacijas, ieškojome sprendimo būdų: labai svarbu dalintis eTwinning sėkmėmis ir idėjomis su kolegomis; įtraukti tėvus į projektų veiklas; pristatyti projektus mokyklos bendruomenėms; padaryti projektus labiau matomus; organizuoti mokymus pradedantiesies; vykdyti projektų sklaidą spaudoje; organizuoti eTwinning dienas savo įstaigose. Esminis dalykas – padaryti eTwinning projektus matomus, juos pristatant, publikuojant spaudoje.

Įgyta patirtis konferencijos metu paskatino mane labiau dalintis patirtimi apie vykdomus eTwinning projektus, juos aprašyti ir publikuoti įstaigos puslapyje, facebook profilyje, viešose erdvėse, dalintis sėkmės istorijomis su kolegėmis, administracijos atstovais; organizuoti veiklas, į kurias įtrauksiu vaikų šeimas.“

Plačiau apie konferenciją: https://www.etwinning.net/lt/pub/highlights/etwinning-thematic-conference.htm

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Astrauskaitė

  • IMG_7458
  • IMG_7485
  • IMG_7530
  • IMG_7531
  • IMG_7543