Finansinių ataskaitų rinkiniai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

                                                                                                                                                                  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

                                                                                                                                                            parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

                                                                                                                                                                  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

                                                                                                                                                            parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2020 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti PDF formatu

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

parsisiųsti pdf formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

parsisiųsti pdf formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2018 METŲ GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

parsisiųsti MS Word formatu