Veiklos dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

                                                                                                                                                                  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS RIMOS RUPŠIENĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

                                                                                      parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

                                                                                                                                                                parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS 2022 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMAS  NR. V1-87 „DĖL SMURTO IR PRIEKABIAVIMO KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ‘VYTURĖLIS’ PREVENCIJOS POLITIKOS PATVIRTINIMO“

                                                                                                                                                                  parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                                   parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

                                                                                                                                                                parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS R. RUPŠIENĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022-2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS R. RUPŠIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

parsisųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS DARŽELIO „VYTURĖLIS” MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS, GALIOJANČIOS  KARANTINO METU

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS RIMOS RUPŠIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word forma

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PLANAVIMO SISTEMA

parsisiųsti MS Word formatu