Veiklos dokumentai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS RIMOS RUPŠIENĖS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2024-2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS RIMOS RUPŠIENĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORIAUS 2022 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMAS NR. V1-87 „DĖL SMURTO IR PRIEKABIAVIMO KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ‘VYTURĖLIS’ PREVENCIJOS POLITIKOS PATVIRTINIMO“

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ‘VYTURĖLIS’ PREVENCIJOS POLITIKA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS R. RUPŠIENĖS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2022-2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS R. RUPŠIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS DARŽELIO „VYTURĖLIS” MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS, GALIOJANČIOS KARANTINO METU

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DIREKTORĖS RIMOS RUPŠIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA