Metodinė diena  „Pilietiškumo ugdymas darželyje. Ar aš aktyvus ir atsakingas?“

Metodinė diena „Pilietiškumo ugdymas darželyje. Ar aš aktyvus ir atsakingas?“

„Kartais reikia apkeliauti visą pasaulį, kad suprastum, jog lobis užkastas prie tavo paties namų“. (Paolo Coelho)                                                                                                   

     Balandžio 25 d. įstaigoje vyko metodinė diena  „Pilietiškumo ugdymas darželyje. Ar aš aktyvus ir atsakingas?“, kuri skambiu akordu užbaigė respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų ilgalaikį pilietiškumo projektą „Aš mažas, bet aš dalis tavęs, Lietuva!“. Pedagogai iš Klaipėdos, Telšių, Šiaulių dalinosi patirtimi, kaip ugdo, puoselėja pilietiškumo kompetenciją, pateikdami kūrybiškas veiklas, projektus, renginius, kokias išnaudoja galimybes, organizuodami veiklas. Improvizuotu šokiu „Mano Lietuva“ (m./ž. J. Stočkaus, judesius pritaikė N. Pranevičienė), svečius pasveikino  „Pelėdžiukų“ (5-6-7 m.) grupės ugdytiniai bei kiekvienam dalyviui įteikė mokytojų L. Banžerienės ir V. Valatkienės pagamintus, išmaniai, gintarais puoštus, kūrybinius darbelius. Apie tautinės savimonės reikšmę pranešime „Tautinės savimonės, pilietiškumo ugdymas projekte „Aš mažas, bet aš dalis tavęs, Lietuva“,  pilietiškumo  pradmenis pranešime „Pilietiškumo ugdymas per projektinę veiklą“ pristatė meninio ugdymo mokytoja Nijolė Pranevičienė ir logopedė Vaida Liepienė.

    Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ meninio ugdymo mokytoja Daiva Šilinskienė ir logopedė Giedrė Liotisė pranešime „Pilietiškumo ugdymas vykdant tarptautinius projektus“ pasidalino patirtimi kaip į projektines veiklas įtraukti užsienyje gyvenančias lietuvių šeimas. Pranešimą  „Pilietiškumo ugdymas ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinėje veikloje“ pristatė Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ meninio ugdymo mokytojos Regina Bočkienė ir Donata Sirtautienė. Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė “ meninio ugdymo mokytoja Alma Andriejauskienė  parodė filmuotą atvirą veiklą  ,,Laisvės paukštelis“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, o priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Eidėnienė papasakojo, kaip bendradarbiaujant su grupės  vaikų tėveliais, pavyko   S. Jokužio leidykloje išleisti knygelę ,,Po Klaipėdą su Saulės zuikučiu“.

     Dalyvius sužavėjo Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Viktorijos Petrauskienės mintys apie pagarbą gamtai, aplinkos tausojimą pranešime ,,Ar lengva būti piliečiu?“. Mokytoja iškėlusi klausimą: ar gražioje aplinkoje išmestas nereikalingas daiktas gali tapti meno kūriniu? – pristatė  foto parodą.  Metodinę dieną užbaigė pilietiškumo projekto „Aš mažas, bet aš dalis tavęs, Lietuva!“ vaizdo medžiagos peržiūra, diskusija prie kavos puodelio, kūrybiniai žaidimai, parengti ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ninos Panomariovos.

    Džiugu, kad tokie susitikimai suteikia galimybę mokytis vieniems iš kitų ir yra atsparos taškas tautos kultūriniam identitetui. Nuo bendrų pastangų priklausys kaip išsaugosime savo tautos vertybes, kokius išugdysime ateities piliečius.

šokėjai gera1  mergaitės lenkias  šokėjai gera1  šokėjai  dovanoja gera  dovanoja2   Aš  knygelė   knygelė1 (1)  lšaltinėlis   pajūrio šiukšlių menas  puriena   žuvėdra   padėka ir Lilės darbai