Visa ko pradžia – Lietuva

Visa ko pradžia – Lietuva

Pasitinkant Vasario 16-ąją, lopšelyje-darželyje vyko tradicinė kūrybinės raiškos savaitė „Visa ko pradžia – Lietuva“, kurios tikslas ugdyti pilietinį tapatumą, pilietinę galią, grįstą vertybėmis, nuostatomis, žiniomis, įgalinančiomis kartu su kitais stiprinti Lietuvos valstybingumą.  Grupėse ugdytiniai prisiminė Lietuvos valstybės simbolius, mokytojos pasakojo apie Lietuvos miestus, miestelius, žymias vietoves , gamtą, gimtą miestą – Klaipėdą, jo  reikšmę Lietuvai. Vaikai varžėsi viktorinose, piešė, dekoravo, kūrybinėse dirbtuvėse statė „Gedimino pilį“, gamino vėliavėles. Savo kūrybiniais darbeliais puošė grupių stendus, įstaigos erdves. Šventiniame rytmetyje vaikučių deklamuojamos eilės, dainos, šokiai, rateliai buvo skirti savo gimtai šaliai – Lietuvai.

    1 (1)  2 (3)   4 (2)   3 (3)   5 (3)   6 (2)  7 (3)    8 (1)    9    10 (2)    11  12   13  14     15   16     17    18   20