KORUPCIJOS PREVENCIJA

Susidūrę su Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ darbuotojų korupcinio pobūdžio veikla asmuo gali kreiptis į:

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO 2023 M. NUSTATYMO IŠVADA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI 2023 TYRIMAS

DĖL KOMPETENTINGO SUBJEKTO SKYRIMO IR JO FUNKCIJŲ

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

DĖL ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

BENDRADARBIAVIMO SU LOBISTAIS REKOMENDACIJOS

DĖL NAUJOS REDAKCIJOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2021 m. – negautas nė vienas pranešimas.

2022 m. – negautas nė vienas pranešimas.

2023 m. – negautas nė vienas pranešimas.

2024 m. –

Rekomenduojame peržiūrėti trumpas video paskaitas, kurias rasite STT Youtube kanale šiomis temomis:

  1. „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig
  2. „Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas“: https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY
  3. „Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė“: https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s
  4. „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“:  https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0
  5. „Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“: https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s      
    Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos  parengta ir atnaujinta, nemokama e.mokymo platformą https://emokymai.stt.lt/ 

https://skaidrumoakademija.lt/mokytojams/

skaidrumas