KORUPCIJOS PREVENCIJA

DĖL KOMPETENTINGO SUBJEKTO SKYRIMO IR JO FUNKCIJŲ

                                                                                                                                                                 parsisiųsti PDF formatu

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                                                                                                      parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                                   parsisiųsti PDF formatu

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

parsisiųsti PDF formatu

DĖL  ATSAKINGO ASMENS SKYRIMO  UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ

parsisiųsti PDF formatu

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

parsisiųsti MS Word formatu

 

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

parsisiųsti MS Word formatu

 

JEI ESI VALSTYBĖS TARNAUTOJAS (AR JAM PRILYGINTAS ASMUO) IR SUSIDŪREI SU KORUPCIJA

parsisiųsti MS Word formatu