Dėl priešmokyklinio ugdymo nuo 2023 m. rugsėjo 1d.

Dėl priešmokyklinio ugdymo nuo 2023 m. rugsėjo 1d.

Informuojame, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais. Tėvams paliekama teisė vaiką pradėti leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueis 6 metai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

  • 2018 m. sausio–balandžio 30 d.;
  • 2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais.
  • 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. (reikia pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijų, galutinį sprendimą priima tėvai).