Europos vaisių vartojimo skatinimas mokyklose

Mūsų Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“ dalyvauja Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Programą organizuoja ir remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.