Neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo (dailės) programos įgyvendinimas

Neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo (dailės) programos įgyvendinimas

Taikant patrauklias ugdymo formas, skatinančias vaikų kūrybiškumą, saviraišką, kritinį mąstymą, Įstaigoje įgyvendinama neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo (dailės) programa. Įrengtose erdvėse vyksta kūrybiniai dailės užsiėmimai, vaikams sudarytos sąlygos įsitraukti į meninę veiklą, ugdytis grožio, linijų, spalvų, formų įvairovės pajutį aplinkoje. Mažesnieji žaidimo forma atranda dailės technikų įvairovę, vyresnieji įgauna gilesnių  žinių ir įgūdžių.  Kūrybos procese vystosi smulkioji motorika, protinės galios, vaikai atpažįsta savo gebėjimus, įveikia sunkumus, mokosi kantrybės. Išbandomos tradicinės ir šiuolaikinės raiškos priemonės, įvairios medžiagos ir dailės technikos.

20221109_171838           20221117_131423            20221117_163149       20221128_154909       20221201_213115

20221201_213628      20221206_181920      20230111_154254    20230111_171030       20230111_171634

20230119_161707        20230119_192223      20230124_160853 (1)        20230126_145115        20230126_153451