Informacinės rinkmenos

  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas. 2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-143

parsisiųsti MS Word formatu

  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl individualių ugdymo priemonių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomendacinio sąrašo patvirtinimo. 2015 m. rugsėjo 9 d. Nr. ADI-2631
  • parsisiųsti MS Word formatu