Darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  Nr.  Vardas,  pavardė  Pareigos  Telefono Nr.,

 El. p. adresas

 Išsilavinimas  Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei
1. Rima Rupšienė Direktorė (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą.Išsilavinimas aukštasis.

 

2. Danutė Baltrušaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 326919,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą.Išsilavinimas aukštasis.
3. Jurgita Astrauskaitė L.e.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą.Išsilavinimas aukštasis.
4. Inga Vancevičiūtė  Raštinės administratorius

(8 46) 326919

klaipeda@darzelisvyturelis.lt

 

 

Aukštasis Dokumentų, archyvo, mokinių ir pedagogų registrų tvarkymas.Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios.
5. Gintarė Šimkienė Direktoriaus pavaduotoja (8 46) 432857
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas.
6. Olga Žutienė Specialistė (8 46) 326921
vytbuhalterija@gmail.com
Aukštasis  Planavimas. Dokumentų koordinavimas.
7. Edita Gusevė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
8. Lilija Banžerienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
9. Žana Tarozienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
10. Jelena Morozova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
11. Ilona Želnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
12. Snieguolė Krolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
13. Viktorija Kazbarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
14. Rūta Drūkteinienė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
15.  Audronė Pierienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
16. Vilma Šaulinskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
17. Nina Ponomariova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
18.  Daiva Pociuvienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
19. Vaida Liepienė Logopedė (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
20. Renata Valionė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
21. Danutė Mickevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
22. Anžela Jencienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
 23.  Asta Gaučienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
24. Kristina Jurkuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
25. Aušra Montvydienė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
26. Jurgita Bastakienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
27. Jolanta Staugienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
28. Virginija Valatkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
29. Vilma Rastokienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

 

 

30. Kristina Stukonė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
31.  Žaneta Hochleitner Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
32. Nijolė Pranevičienė Meninio ugdymo mokytoja (8 46)326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas.
33. Ramunė Jaciukevičiutė Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja (8 46)326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo  ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas.
34. Nijolė Ščiupokienė Virėja (8 46)326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Spec. vidurinis Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas.

35. Ksavera Degutienė Virėja (8 46)326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Spec. vidurinis Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas.

36. Kristina Veličkienė Virėja (846)326919

klaipeda@darzelisvyturelis.lt

Pagrindinis Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas.

37. Inga Brazdeikienė Sandėlininkė  (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Profesinis  Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra.
38. Natalija Čerčik Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Pagrindinis Pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
39. Sigita Diržiuvienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Pagrindinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
40. Janina Mončienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui   organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
41. Sigita Šlyžaitienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
42. Eglė Griniūtė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
43. Kazimieras Arčevskis Darbininkas (stalius) (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai.Profesinis išsilavinimas
44. Rasa Kuizinienė Valytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Patalpų valymas, priežiūra.
45. Vladas Kuizinas Kiemsargis  (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra.
46.  Donata Mockienė  Mokytojo padėjėja  (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Spec. Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra.
47. Ieva Norvaišaitė  Mokytojo padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra.
48. Nijolė Rudavičienė Mokytojo padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra.
49.  Vilma Jasinskienė  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja  (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
50.  Renata Pociutė  Auklėtojo (mokytojo)  padėjėja  (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
51.  Nijolė Juodeškienė  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja  (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
52. Virginija Saliūtė-Šimkienė  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
53. Laima Arnašiūtė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
54. Danilija Pranevičienė Valytoja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Patalpų valymas, priežiūra.
55. Genovaitė Lavrenovienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.