Darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  Nr.  Vardas,  pavardė  Pareigos  Telefono Nr.,

 El. p. adresas

 Išsilavinimas  Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei
1. Rima Rupšienė Direktorė +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą.Išsilavinimas aukštasis.

 

2. Danutė Baltrušaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui +370 (46) 326919,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą.Išsilavinimas aukštasis.
3. Jurgita Astrauskaitė L.e.Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą.Išsilavinimas aukštasis.
4. Inga Vancevičiūtė  Raštinės administratorius

 +370 (46) 326919

klaipeda@darzelisvyturelis.lt

 

 

Aukštasis Dokumentų, archyvo, mokinių ir pedagogų registrų tvarkymas.Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios.
5. Gintarė Šimkienė Direktoriaus pavaduotoja +370 (46) 432857
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas.
6. Olga Žutienė Specialistė  +370 (46) 326921
vytbuhalterija@gmail.com
Aukštasis  Planavimas. Dokumentų koordinavimas.
7. Edita Gusevė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
8. Lilija Banžerienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
9. Žana Tarozienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
10. Jelena Morozova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
11. Ilona Želnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
12. Snieguolė Krolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
13. Viktorija Kazbarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
14. Rūta Drūkteinienė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
15.  Audronė Pierienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
16. Vilma Šaulinskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
17. Nina Ponomariova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
18.  Daiva Pociuvienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
19. Vaida Liepienė Logopedė +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
20. Renata Valionė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
21. Danutė Mickevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
22. Anžela Jencienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
 23.  Asta Gaučienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
24. Kristina Jurkuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
25. Aušra Montvydienė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
26. Jurgita Bastakienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
27. Jolanta Staugienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
28. Virginija Valatkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
29. Vilma Rastokienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

 

 

30. Kristina Stukonė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
31. Nijolė Pranevičienė Meninio ugdymo mokytoja +370 (46)326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas.
32. Ramunė Jaciukevičiutė Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja +370 (46)326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo  ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas.
33. Nijolė Ščiupokienė Virėja +370 (46)326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Spec. vidurinis Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas.

34. Ksavera Degutienė Virėja +370 (46)326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Spec. vidurinis Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas.

35. Kristina Veličkienė Virėja +370 (46)326919

klaipeda@darzelisvyturelis.lt

Pagrindinis Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas.

36. Inga Brazdeikienė Sandėlininkė  +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Profesinis  Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra.
37. Natalija Čerčik Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Pagrindinis Pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
38. Sigita Diržiuvienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Pagrindinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
39. Janina Mončienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui   organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
40. Sigita Šlyžaitienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
41. Eglė Griniūtė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
42. Kazimieras Arčevskis Darbininkas (stalius) +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai. 
43. Rasa Kuizinienė Valytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Patalpų valymas, priežiūra.
44. Vladas Kuizinas Kiemsargis +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra.
45. Laimonas Balsys Dabininkas (elektrikas) +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis Elektros įrenginių, patalpų, elektros tiekimo priežiūra.
46.  Donata Mockienė  Mokytojo padėjėja  +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Spec. Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra.
47. Ieva Norvaišaitė  Mokytojo padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra.
48. Nijolė Rudavičienė Mokytojo padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra.
49.  Vilma Jasinskienė  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja  +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
50.  Vida Kvaukienė  Auklėtojo (mokytojo)  padėjėja  +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Spec. vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
51.  Nijolė Juodeškienė  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja  +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
52. Virginija Saliūtė-Šimkienė  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
53. Laima Arnašiūtė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
54. Danilija Pranevičienė Valytoja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Patalpų valymas, priežiūra.
55. Genovaitė Lavrenovienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja +370 (46) 326919
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.