Darbuotojai

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS SU KONTAKTINE INFORMACIJA

 Eil.  Nr.  Vardas,  pavardė  Pareigos  Telefono Nr.,

 El. p. adresas

 Išsilavinimas  Atliekamos funkcijos  ir specialieji  reikalavimai jo  pareigybei
1. Rima Rupšienė Direktorė (8 46) 326919,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja  įstaigos veiklą.Išsilavinimas aukštasis.

 

2. Danutė Baltrušaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Kuruoja įstaigos pedagogų veiklą, teikia metodinę pagalbą, koordinuoja programų įgyvendinimą.Išsilavinimas aukštasis.
3. Inga Vancevičiūtė  Raštinės administratorius

(8 46) 326919

klaipeda@darzelisvyturelis.lt

 

 

Aukštasis Dokumentų, archyvo, mokinių ir pedagogų registrų tvarkymas.Dokumentų rengimo, archyvavimo, darbo kompiuteriu žinios.
4. Gintarė Šimkienė Direktoriaus pavaduotoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Įstaigos ūkinės veiklos organizavimas ir priežiūra. Civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimas ir derinimas, viešųjų pirkimų organizavimas.
5. Olga Žutienė Specialistė (8 46) 326921,
vytbuhalterija@gmail.com
Aukštasis  Planavimas. Dokumentų koordinavimas.
6. Edita Gusevė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
7. Lilija Banžerienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
8. Žana Tarozienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
9. Jelena Morozova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
10. Ilona Želnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
11. Snieguolė Krolienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
12. Viktorija Kazbarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
13. Rūta Drūkteinienė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
14.  Audronė Pierienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
15. Vilma Šaulinskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
16. Nina Ponomariova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
17.  Daiva Pociuvienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
18. Vaida Liepienė Logopedė (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
19. Renata Valionė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
20. Danutė Mickevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
21. Anžela Jencienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
 22.  Asta Gaučienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  (8 46) 326919,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
23. Kristina Jurkuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
24. Aušra Montvydienė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
25. Jurgita Bastakienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
26. Jurgita Astrauskaitė Priešmokyklinio ugdymo  mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas, priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.
27. Jolanta Staugienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326919,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Aukštasis  Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
28. Virginija Valatkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.
29. Vilma Rastokienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis išsilavinimas.

 

30. Nijolė Pranevičienė Meninio ugdymo mokytoja (8 46)326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.Būtinas pedagoginis, muzikinis  išsilavinimas.
31. Nijolė Ščiupokienė Virėja (8 46)326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Spec. vidurinis Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas.

32. Ksavera Degutienė Virėja (8 46)326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Spec. vidurinis Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas.

33. Kristina Veličkienė Virėja (8 46)326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Pagrindinis Maisto gaminimas.

Būtinas profesinis išsilavinimas.

34. Inga Brazdeikienė Sandėlininkė  (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Profesinis  Maisto produktų užsakymas, sandėliavimas, atidavimas maisto gaminimui, minkšto inventoriaus priežiūra.
35. Natalija Čerčik Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Pagrindinis Pagalba mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
36. Sigita Diržiuvienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Pagrindinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
37. Janina Mončienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui   organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
38. Danutė Tamulevičienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
39. Eglė Griniūtė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
40. Kazimieras Arčevskis Darbininkas (stalius) (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pastatų, sistemų priežiūros ir remonto darbai.Profesinis išsilavinimas
41. Rasa Kuizinienė Valytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Patalpų valymas, priežiūra.
42. Vladas Kuizinas Kiemsargis  (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Įstaigos kiemo  tvarkymas, priežiūra.
43. Ramunė Jaciukevičiutė  Neformaliojo ugdymo  mokytoja  (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Aukštasis Organizuoja ir vykdo  ugdomąjį procesą. Būtinas pedagoginis  išsilavinimas.
44.  Vilma Jasinskienė  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja  (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
45.  Renata Pociutė  Auklėtojo (mokytojo)  padėjėja  (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
46.  Nijolė Juodeškienė  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja  (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
47. Virginija Saliūtė-Šimkienė  Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
48. Laima Arnašiūtė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.
49. Danilija Pranevičienė Valytoja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Patalpų valymas, priežiūra.
50. Genovaitė Lavrenovienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja (8 46) 326921,
klaipeda@darzelisvyturelis.lt
 Vidurinis Pagalba mokytojui  organizuojant ugdomąją veiklą, ugdytinių priežiūra, maitinimas, grupės patalpų tvarkymas.