Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

1.  Nijolė Pranevičienė pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2.  Gintarė Šimkienė pirmininko pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja
3. Anžela Jencienė  sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Jurgita Astrauskaitė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Genovaitė Lavrenovienė narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
6. Natalija Čerčik narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
7. Lina Mažutytė-Macaitienė narė, „Pelėdžiukų“ grupės tėvų atstovė
8. Gintarė Vitkelytė narė, „Žiogelių“ grupės tėvų atstovė
9. Vilma Dambrauskienė narė, „Boružiukų“ grupės tėvų atstovė 

TĖVŲ TARYBA 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

1. Lina Mažutytė-Macaitienė pirmininkė, „Pelėdžiukų“ grupės tėvų atstovė
2. Gintarė Vitkelytė pirmininko pavaduotoja, „Žiogelių“ grupės tėvų atstovė
3. Ieva Čestavičė narė, „Bitučių“ grupės tėvų atstovė
4. Inga Šleinytė narė, „Brukniukų“ grupės tėvų atstovė
5. Vilma Dambrauskienė narė, „Boružiukų“ grupės tėvų atstovė
6. Ramunė Petrošiūtė narė, „Giliukų“ grupės tėvų atstovė
7. Jelena Zarambienė narė, „Zuikučių“ grupės tėvų atstovė
8. Erika Blazevičienė narė, „Obuoliukų“ grupės tėvų atstovė
9. Sandra Stasytienė narė, „Jūreivėlių“ grupės tėvų atstovė
10.  Eglė Kundrotienė narė, „Žirniukų“ grupės tėvų atstovė
11. Indrė Gervė narė, „Riešutėlių“ grupės tėvų atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos
1. Rima Rupšienė pirmininkė, direktorė
2. Danutė Baltrušaitienė sekretorė, direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui
3. Daiva Pociuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Nijolė Pranevičienė narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Ilona Želnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Audronė Pierienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Danutė Mickevičienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Lilija Banžerienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Virginija Valatkienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Žana Tarozienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
11. Nina Ponomariova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Asta Gaučienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Rūta Drūkteinienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
14. Anžela Jencienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Snieguolė Krolienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Aušra Montvydienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
17. Vilma Šaulinskaitė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Kristina Jurkuvienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Jelena Morozova narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Viktorija Kazbarienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Jolanta Staugienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Vaida Liepienė narė, logopedė
23. Ramunė Jaciukevičiutė narė, neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja (pedagogė)
24. Vilma Rastokienė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 25. Jurgita Astrauskaitė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
26. Jurgita Bastakienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Edita Gusevė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Renata Valionė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

METODINĖ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

1. Danutė Baltrušaitienė pirmininkė, direktoriaus  pavaduotoja ugdymui
2. Nijolė Pranevičienė sekretorė, meninio ugdymo  mokytoja
3. Ramunė Jaciukevičiutė narė, neformaliojo (papildomo) ugdymo  mokytoja (pedagogė)
4. Ilona Želnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio (ankstyvojo) ugdymo metodinės  grupės pirmininkė
5. Jelena Morozova narė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja,  ikimokyklinio ugdymo metodinės  grupės  pirmininkė
6. Jurgita Astrauskaitė narė, priešmokyklinio ugdymo  mokytoja, priešmokyklinio ugdymo  metodinės grupės pirmininkė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ

(IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos

1.

Rima Rupšienė komisijos pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio  „Vyturėlis“ direktorė

2.

Anžela Jencienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,  Mokytojų tarybos atstovė

3.

Ilona Želnienė narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė

4.

 Jurgita Astrauskaitė narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė, Mokyklos  tarybos atstovė

5.

Ieva Minelgienė narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė