Valgiaraštis

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2024–2028 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMAS T2-354 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJAI 2023-2024 M.M.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2023 M. VASARIO 28 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS NR. V1-17 „DĖL PERSPEKTYVINIŲ VALGIARAŠČIŲ TAIKYMO“

PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 3 VARIANTAS 1-3 M.

PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 3 VARIANTAS 4-5 M.

PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS 3 VARIANTAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS (MENIU NR.1)

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS (MENIU NR.2)

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS (MENIU NR.3)

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMAS T2-176 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMAS T2-193 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMAS T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMAS NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“