Valgiaraštis

MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJAI 2022-2023 M.M.

                                                                                parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2023 M. VASARIO 28 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS NR. V1-17 „DĖL PERSPEKTYVINIŲ VALGIARAŠČIŲ TAIKYMO“

                                                                                                                                       parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                                  parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                                  parsisiųsti PDF formatu

                                                                                                                                                                   parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMAS T2-176 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                                                                  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMAS T2-193 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“   

                                                                                                                                                                 parsisiųsti PDF formatu

 

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 22 D. SPRENDIMAS T2-172 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“

                                                                                                                                               parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11  D. ĮSAKYMAS NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

                                                                                                                                            parsisiųsti PDF formatu