ŠVIETIMO PAGALBA

Įstaigoje specialiąją švietimo pagalbą (logopedinę pagalbą) teikia logopedė Vaida Liepienė.

 Kas yra logopedinė pagalba?

Logopedinė pagalba – tai procesas (logopedinės pratybos), kurio tikslas įveikti ar sumažinti vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, jų poveikį kasdienei veiklai.  Logopedinė pagalba padeda įgyti naujų įgūdžių, gebėjimų arba atkurti sutrikusias komunikacines funkcijas.

Kokios logopedo funkcijos?

 • Stebėti įstaigą lankančių vaikų kalbos raidą, atkreipiant dėmesį į galimus kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
 • Gavus tėvų sutikimą įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatant kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Rengti tyrimo išvadą ir teikti tvirtinti Įstaigos vaiko gerovės komisijai.
 • Vesti individualias, pogrupines ar grupines logopedines pratybas, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį.
 • Konsultuoti ir teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese.
 • Vykdyti prevencinę veiklą grupėse, rengiant ir įgyvendinant projektus bei programas ir/ar juose dalyvaujant.

Kaip vyksta logopedinės pagalbos procesas?

Pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis priklauso nuo sutrikimo sunkumo, vaiko amžiaus bei individualių gebėjimų. Pratybos vyksta logopedo kabinete apie 20-25 minutes, 2-3 kartus per savaitę. Jų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, garsų tarimo mokymas/tikslinimas, ugdomas girdimasis dėmesys ir foneminis suvokimas, mokoma garsinės analizės ir sintezės pradmenų, plėtojamas žodynas, formuojamas kalbos gramatinis taisyklingumas,  ugdoma rišlioji kalba. Taip pat tikslinami smulkiosios motorikos įgūdžiai, lavinami regimieji, erdvės, laiko ir kiti suvokimai. Pratybų metu naudojamos šiuolaikiškos patrauklios kalbos ugdymo priemonės: įvairūs žaislai, paveikslėliai, knygos, raidynai, dėlionės, didaktiniai žaidimai ir pan.

Kada kreiptis į logopedą?

 • Kai nerimaujate dėl savo vaiko šnekamosios kalbos (netaisyklingai tariamų garsų arba jų netarimo) arba vaiko pažintinių procesų raidos specifiškumo.
 • Kai Jūsų vaikas negeba sklandžiai reikšti minčių.
 • Kai Jūsų vaikas visiškai nekalba (3-4 m. amžiuje).
 • Kai Jūsų vaikui nustatytos tam tikros sveikatos problemos, trukdančios kalbos ir pažintinių procesų (atminties, dėmesio, loginio mąstymo) raidai.
 • Dėl kitų priežasčių, susijusių su vaiko ugdymu, klausimais.

Logopedo kabinetas yra šalia sporto salės. Jeigu nedrąsu, darbuotojai visada mielai palydės ir parodys kelią.

 

Tėvų konsultacijų laikas:   Pirmadienis       12.30-14.00                                

                                            Ketvirtadienis   12.30-14.00

Rūpimais klausimais  galite rašyti el.paštu: vaida.vyturelis@gmail.com

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MODELIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

KLAIPĖDOS PPT IKIMOKYKLINIO UGDYMO PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS PASKAITŲ TEMOS