Duomenys apie grupes

DUOMENYS APIE IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES

2023–2024 mokslo metai

Vaikų amžiaus tarpsnis Grupių skaičius Normatyvinis vaikų skaičius Grupės darbo laikas Papildomos paslaugos
1,5-2 m. 1 8-10 7.30-18.00  
2-3 m. 2 8-15 7.30-18.00  
3-4 m. 2 12-20 7.30-18.00  
4-5 m. 2 12-20 7.30-18.00 choreografija, šokiai, sportas, krepšinis, meninė veikla, teatras
5-6 m. 2 12-20 7.30-18.00 choreografija, šokiai, sportas, krepšinis, meninė veikla, teatras
6-7 m. 2 12-20 7.30-18.00 choreografija, šokiai, krepšinis, sportas, meninė veikla, teatras