Giliukų grupė

,,GILIUKAI“    (1,5 m.- 2 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Audronė Pierienė – Narvilė, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Jurkuvienė, vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Sigita Šlyžaitienė.

Džiaugiamės, kad susidomėjote „Giliukų“ grupe ir apsilankėte šios grupės svetainės puslapyje. „Giliukų“ grupė –ikimokyklinio (ankstyvojo) ­­amžiaus ugdymo grupė, kurioje vaikai ugdosi nuo 1,5 metų iki 2 metų, vienerius arba dvejus mokslo metus.  

Grupė dirba penkias dienas per savaitę,  darbo laikas nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

Du kartus per savaitę vaikai lankosi sporto ir muzikos salėse. Sporto salėje su vaikais dirba neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja (pedagogė), muzikos salėje – meninio ugdymo mokytoja. Muzikinės veiklos ugdymas kryptingai tęsiamas grupės aplinkoje. Vaikų veiklos metu taikomi muzikos elementai (naudojamas elektroninis pianinas), skatinantys vaikų gebėjimų ugdymą ir puoselėjimą.

Nuolat žadinamas vaikų smalsumas ir žingeidumas, sudaromos sąlygos tyrinėti ir eksperimentuoti.

Grupė kuria ir puoselėja savas tradicijas: švenčia Užgavėnių,  šv. Kalėdų, šv. Velykų šventes, organizuoja renginius skirtus Šeimos dienai paminėti, dalyvauja vienos dienos vasaros ir poilsio stovyklose, įstaigos vardadienio renginiuose, vaikų kūrybinių darbų parodose, įstaigos ir miesto projektuose, šalies konkursuose.

Dalyvauta įstaigos projektuose: „Žalią pupą sodinau“, „Augti didelis žadu“, „Turiu laivelį mažą“, miesto sveikos gyvensenos skatinimo projektuose „Auginu ir augu pats“, šalies projektuose „Iš vieno kamieno“, ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė , akcijose „Švarios rankelės“, „Pyragų diena“. Vaikų kūrybinių darbų parodose įstaigoje, Klaipėdos vaikų ligoninėje, „Karlskronos“ vaikų bibliotekoje.

„GILIUKŲ“ GRUPĖS DIENOS REŽIMAS

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.40 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.40-11.10 val. veikla muzikos salėje;
11.10-11.20 val. priešpiečiai (ES programa);
11.20-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.20 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.20-10.40 val. veikla sporto salėje;
10.40-11.00 val. priešpiečiai (ES programa);
11.00-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.40 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.40-11.10 val. veikla muzikos salėje;
11.10-11.20 val. priešpiečiai (ES programa);
11.20-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
Ketvirtadienis Penktadienis
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.40 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.40-11.00 val. priešpiečiai (ES programa);
11.00-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.55 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.55-11.15 val. veikla sporto salėje;
11.15-11.25 val. priešpiečiai (ES programa);
11.25-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos