Žiogelių grupė

„ŽIOGELIAI“   (2 m. – 3 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Želnienė, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Gaučienė, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Vida Kvaukienė.

Jūs apsilankėte „Žiogelių“ grupės puslapyje. Tai – ikimokyklinio (ankstyvojo) amžiaus ugdymo grupė, kurioje ugdosi vaikai, nuo 2 iki 3 metų, vienerius arba dvejus mokslo metus. Vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 3 metai, nuo rugsėjo 1-osios dienos pereina ugdytis į ikimokyklinio (darželio) ugdymo grupę.

Grupė dirba penkias dienas per savaitę,  darbo laikas nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

Du kartus per savaitę vaikai lankosi sporto ir muzikos salėse. Sporto salėje su vaikais dirba neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja (pedagogė), muzikos salėje – meninio ugdymo mokytoja.

„Žiogelių“ grupėje didelis dėmesys skiriamas meninei veiklai, siekiama vaiko  patirtį kaupti remiantis jutimais. Siūloma minkyti, grūsti, kočioti, lipdyti tešla,  kukurūzų krakmolo mase  ir „degimo moliu”, tapyti temperos dažais, pirštais, vandeniu, piešti, teplioti, plėšyti.

Organizuojami pavasariniai tyrinėjimai ir eksperimentai grupėje, lauko darže.

Puoselėjamos grupės tradicijas: švenčiamos Užgavėnių, šv. Kalėdų, šv. Velykų, Šeimos šventės, dalyvaujama vienos dienos vasaros ir poilsio stovyklose.

Ugdytiniai įstaigos, miesto kūrybinių vaikų parodų, dirbtuvių, akcijų „Rudens įdomybės“, „Moliūgėlis ir jo šeimyna“, „Kalėdinė eglutė“, „Senelė mezga pasaką“, „Saulutė ritasi per dangų“, „Mano miestas ant Baltijos jūros kranto“, „Paukštelių margumas“, „Mažoji širdele, sušildyk paukštelį“, „Apkabinkime darželį ir papuoškime gėlėmis“ dalyviai.

Įstaigos, šalies trumpalaikių ir ilgalaikių projektų  „Žalią pupą sodinau“, „Turiu laivelį mažą“, „Švarios rankelės“, „Iš vieno kamieno“, „Vaikų velykėlės“ dalyviai.

„ŽIOGELIŲ“ GRUPĖS DIENOS REŽIMAS

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-11.10 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
11.10-11.15 val. priešpiečiai (ES programa);
11.15-12.00 val. veikla sporto salėje, žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.40 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.40-11.10 val. veikla muzikos salėje;
11.10-11.20 val. priešpiečiai (ES programa);
11.20-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.10 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.10-10.40 val. veikla muzikos salėje;
10.40-10.50 val. priešpiečiai (ES programa);
10.50-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
Ketvirtadienis Penktadienis  
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.40 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.40-11.00 val. priešpiečiai (ES programa);
11.00-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-11.10 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
11.10-11.15 val. priešpiečiai (ES programa);
11.15-12.00 val. veikla sporto salėje, žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos