Žirniukų grupė

,,ŽIRNIUKAI“   (2 m.- 3 m.)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Anžela Jencienė, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Valatkienėmokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Auklėtojo (mokytojo) padėjėja Sigita Diržiuvienė.

Jūs apsilankėte „Žirniukų“ grupės puslapyje. Tai – ikimokyklinio (ankstyvojo) amžiaus ugdymo grupė, kurioje ugdosi vaikai, nuo 2 metų iki 3 metų, vienerius mokslo metus. Vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 3 metai, nuo rugsėjo 1-osios dienos pereina ugdytis į ikimokyklinio (darželio) ugdymo grupę.

„Žirniukų“ grupė dirba penkias dienas per savaitę,  darbo laikas nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

Vaikų ugdymą organizuoja darni komanda, kuri didelį dėmesį skiria vaikų išskirtinių gebėjimų atpažinimui ir puoselėjimui.  Pasirenkamos šiam amžiaus tarpsniui tinkamos ugdymo formos, metodai, būdai ir priemonės. Vykdomi tyrinėjimai, atliekami eksperimentai ir bandymai. 

Du kartus per savaitę vaikai lankosi sporto ir muzikos salėse. Sporto salėje su vaikais dirba neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja (pedagogė), muzikos salėje – meninio ugdymo mokytoja. Pavasarį ugdytiniai yra kviečiami susipažinti su būsimomis (darželio) auklėtojomis ir nauja  darželio grupės aplinka.

Grupė turi savas tradicijas, kurias nuolat puoselėja:  šv. Kalėdų ir šv. Velykų šventes, Šeimos dienai paminėti skirtus renginius, vienos dienos vasaros ir poilsio stovyklas, vaikų gimtadienius.

„Žirniukų“ grupė dalyvauja įstaigos, miesto, šalies renginiuose, projektuose, parodose, edukacinėse veiklose, konkursuose. Ugdytiniai yra įstaigos ikimokyklinio (ankstyvojo) amžiaus grupių projektų „Žalią pupą sodinau“, „Viens, du, augti didelis žadu“, „Kepsiu kepsiu pyragėlį“, „Turiu laivelį mažą“, „Sveika, pasaka!“, Klaipėdos miesto  sveikos gyvensenos projekto „Auginu ir augu pats“, respublikinio ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“,  edukacinių veiklų „Plaunu plaunu rankeles“ dalyviai.  Ugdytiniai yra įstaigos, miesto piešinių parodų ir konkursų Klaipėdos miesto Vaikų ligoninėje, „Pempininkų“ bibliotekoje,   respublikinių renginių „Žiemos magija“ dalyviai.

Parengta ir įstaigos bendruomenei pristatyta autorinė „Žirniukų“ grupės ugdytinės piešinių paroda „Mano maži darbeliai“.

Kviečiame Jus apsilankyti ne tik mūsų internetiniame puslapyje, bet ir mūsų grupėje!

„ŽIRNIUKŲ“ GRUPĖS DIENOS REŽIMAS

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.40 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.40-11.00 val. priešpiečiai (ES programa);
11.00-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.40 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.40-11.00 val. priešpiečiai (ES programa);
11.00-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-9.40 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
9.40-10.10 val. veikla muzikos salėje;
10.10-10.20 val. priešpiečiai (ES programa);
10.20-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
Ketvirtadienis Penktadienis  
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-9.45 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
9.45-10.05 val. veikla sporto salėje;
10.05-10.15 val. priešpiečiai (ES programa);
10.15-12.00 val. žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
7.30-8.00 val. laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę;
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 val. ryto mankšta;
8.10-8.30 val. individuali veikla;
8.30-9.00 val. pusryčiai;
9.00-10.40 val. organizuota „Ryto rato“ veikla, pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
10.40-11.10 val. veikla muzikos salėje;
11.10-11.15 val. priešpiečiai (ES programa);
11.15-12.00 val. veikla sporto salėje, žaidimai, stebėjimai, veikla lauke;
12.00-13.00 val. pietūs;
13.00-15.00 val. pietų poilsis;
15.00-15.30 val. pasirenkama individuali arba veikla grupelėmis;
15.30-16.10 val. vakarienė;
16.10-17.00 val. veikla grupėje, lauke;
17.00-18.00 val. laikas, skirtas vaikams pasiimti po ugdomosios veiklos pabaigos
 

 

  • P1220095
  • P1220089
  • P1220090
  • P1220092
  • P1220088
  • P1220107
  • P1220108
  • P1220098