Projektai

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2024 METAIS

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 • Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Mažųjų knygų mylėtojų klubas“

Projekto aktualumas – tyrimai rodo, kad vaikai, kurie daug skaito, dažnai turi geresnę atmintį, dėmesio koncentraciją ir problemų sprendimo patirtį. Skaitymas vaikystėje yra neatsiejama asmens vystymosi dalis, lemianti kognityvumą, socialinius ir emocinius įgūdžius. Skaitymas yra intelektualus pratimas, kuris stiprina smegenis. Be to, skaitymas skatina smegenų augimą ir brandą, ypač vaiko raidos metu. Skaitymo patirtis gali turėti didžiulę įtaką tolesnei vaiko gyvenimo kokybei. Todėl svarbu, kad tėvai, mokytojai ir bendruomenė investuotų laiko ir pastangų skatindami vaikus skaityti nuo ankstyvo amžiaus. Taip pat skaitymas stiprina ryšį tarp vaikų ir tėvų. Knygų skaitymas lavina vaizduotę, atveria naujus pasaulius. Tai leidžia vaikams svajoti ir suteikia gerą pagrindą skaitymą vertinti kaip visą gyvenimą prieinamą malonumų šaltinį.

Projekto tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus grupės vaikų komunikavimo kompetenciją, skatinti tyrinėti knygas, gerinti skaitymo, rašymo, kalbos suvokimo ir kalbėjimo bei kūrybiškumo įgūdžius.

 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinis STEAM projektas „Stiklo paslaptys“

Projekto tikslas – pasitelkiant STEAM ugdymo nuostatas organizuoti ugdymo(si) veiklas, kurios skatintų tyrinėti, kurti, konstruoti, dekoruoti, panaudojant stiklą. Vaikai susipažins su stiklu, jo atsiradimo istorija, gamyba, savybėmis.

Gali būti tekstas vaizdas Gali būti 1 asmuo vaizdas Gali būti tekstas „STAR ho! π 0“ vaizdas Gali būti meno kūrinys

 • Respublikinis priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Gimtasis miestas vaiko akimis“

Projekto tikslas – ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietinį tapatumą ir pilietinę galią, grįstą vertybinėmis nuostatomis, žiniomis apie savo gimtąją vietovę, įgalinančiomis kartu su kitais stiprinti Lietuvos valstybingumą. Vaikai domėsis ir tyrinės savo gimtąją vietovę, fiksuos įdomias vietas, susipažins su kitomis Lietuvos vietovėmis, žymiais objektais.

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 • Ilgalaikis „Bitučių“ grupės projektas „Mažasis oratorius“

Įgyvendinant projektą, vaikai ugdysis kalbinius įgūdžius, patirs pasididžiavimo savo šeima jausmą, gebės išklausyti kitą ir suformuluoti klausimą.

421298288_1050384942735196_6696620047812373300_n420137033_1456699314938607_1646457409677834338_n420093840_327457130284641_4897007993276914666_n

 • Ilgalaikis „Pelėdžiukų“ grupės projektas „Aš – tyrėjas“

Didelę reikšmę pažinimui turi vaiko tyrinėjimai, bandymai, samprotavimai, savarankiški atsakymų į rūpimus klausimus ieškojimai. Išugdyta pažinimo kompetencija skatina žmogų domėtis ir suvokti įvairius reiškinius, dėsnius, leidžia įprasminti ir panaudoti kaupiamas žinias, ugdo kritinį, sisteminį ir loginį mąstymą bei mokėjimą mokytis, kurie yra reikšmingi ne tik mokymosi sėkmės patyrimui, bet ir tolimesniame vaiko gyvenime. Kompetencijų ugdymas (-is) per patirtį skatina natūralų vaikų smalsumą, tenkina vaiko poreikį tyrinėti, tai formuoja pasitikėjimą savomis žiniomis bei jėgomis, skatina problemų sprendimo ir kritinio mąstymo įgūdžių ugdymą, stiprina mokymosi motyvaciją. Siekiant vaikams suteikti gerų emocijų tyrinėjant ir gauti teigiamos patirties kalbant viešai, parengėme projektą „Aš – tyrėjas“. Projekto metu vaikų atliekami tyrimai padės išsiaiškinti „Pelėdžiukų“ grupės ypatumus, pomėgius, vaikai geriau pažins vieni kitus, stiprės jų tarpusavio ryšys.

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2023 METAIS

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 • Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Močiutės skrynią pravėrus“

Šiandien ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės gyvenime dažnai matome, jog gyvenimo tempas verčia skubėti, lėkti, bėgti. Šis projektas skirtas kalėdiniam laikotarpiui: sustoti ir pasidžiaugti buvimu su vaikais, bei tais, kuriuos matome kasdien, bet neturime jiems laiko. Tai metas, kai sujungėme grupės bendruomenės narius, ypač tėvus, į jaukią šventinę erdvę, ir dovanodami savo šilumą vieni kitiems sukūrėme šiltą bendrystės antklodę, kuri šildys ir kurs ugdymo įstaigų grupėse jaukumą dar ilgai.

Paveikslėlis4Paveikslėlis3Paveikslėlis1

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 • Ankstyvojo amžiaus vaikų įstaigos projektas „Kai lietutis lyja“

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas ankstyvojo amžiaus vaikams veikti netradicinėse įstaigos vidaus ir lauko erdvėse. Veiklų metu plėtėsi vaikų patirtis, stebint rudenišką gamtą, pažino sraigę ir jos gyvenimo būdą, kūrybinius darbelius atliko ant netradicinių paviršių.

416005048_1582212469212087_621282838904794218_n 415976118_696346659248330_2469158909191566731_n 416234178_1037976207264622_3082239567800964051_n416002227_1405900213687594_6352306632188935301_n

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2022 METAIS

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 • Ilgalaikis įstaigos projektas „Pažvelk pro gimto miesto langą“

Projekto tikslas – padėti vaikams pažinti miestą, kuriame gyvena. Uždaviniai: sudaryti sąlygas vaikams domėtis, tyrinėti juos supančią aplinką; ugdyti gebėjimą pažinti bei įvardinti miesto simbolius; suteikti žinių apie žymias Klaipėdos vietas; supažindinti su gintaru; skatinti vaikų, mokytojų, tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.

 • Ilgalaikis „Bitučių“ grupės projektas „Mažasis oratorius“

Įgyvendinant projektą, vaikai ugdysis kalbinius įgūdžius, patirs pasididžiavimo savo šeima jausmą, gebės išklausyti kitą ir suformuluoti klausimą.

269931323_1384961961951193_4471844636495980200_n269819129_2252171798255740_158622231311485981_n269991625_1239447446533257_7936946576578628852_n269732391_2743896215754399_48704978762479599_n

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 • Respublikinis eTwinning pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektą ,,STEAM keliauju po Lietuvą“
,,Boružiukų“ gr. vasario – kovo mėnesiais vykdo eTwinning pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektą ,,STEAM keliauju po Lietuvą“. Šio projekto tikslas – per praktines veiklas, stebėjimus, bandymus, eksperimentus, inžineriją, ugdyti vaikų tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotinius jausmus Tėvynei, plėsti vaikų supratimą apie Lietuvą. Šiuo projektu siekiama įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, integruojant inovatyvias STEAM metodikos veiklas. Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtos savo kūrybines, pažintines galias, ugdysis gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselės pagarbą ir pasididžiavimo jausmą savo Tėvynei.
c9ae85562

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 • Tarptautinis eTwinning projektas „LET’S TRY THE PROFESSION! IŠBANDYKIME PROFESIJĄ!“
„Boružiukų“ grupė vasario-gegužės mėnesiais vykdo tarptautinį eTwinning projektą „LET’S TRY THE PROFESSION! IŠBANDYKIME PROFESIJĄ! „, kurio tikslas – suteikti žinių apie įvairias profesijas. Projekto metu vaikai susipažins su įvairiomis profesijomis. Plėtosis bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos. Tobulės kūrybiškumo, socialinė-emocinė kompetencijos.  Vyks patyriminis mokymasis. Bendradarbiaus su tėvais, tėvai dalyvaus edukacinių veiklų organizavime. Tobulės mokytojų bendravimo, bendradarbiavimo bei IKT kompetencijos.
Lets try the profession LOGO kore
 • Tarptautinis eTwinning projektas „My wonderful hometown! Mano nuostabusis miestas!“

Kovo mėnesį „Bitučių“ grupės mokytojos iniciavo tarptautinį eTwininng projektą, kurio tikslas paminėti 770-ąjį Klaipėdos gimtdienį ir susipažinti su kitais Europos miestais.

 PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2021 METAIS

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 • Ilgalaikis „Bitučių“ grupės projektas „Mažasis oratorius“

Įgyvendinant projektą, vaikai ugdysis kalbinius įgūdžius, patirs pasididžiavimo savo šeima jausmą, gebė išklausyti kitą ir suformuluoti klausimą.

269931323_1384961961951193_4471844636495980200_n269819129_2252171798255740_158622231311485981_n269991625_1239447446533257_7936946576578628852_n269732391_2743896215754399_48704978762479599_n

 • Trumpalaikis „Bitučių“ grupės projektas „Žiema su STEAM“

Projekto tikslas  – skatinti pažinti žiemą, naudojant STEAM metodiką.  Uždaviniai:  žadinti vaikų smalsumą ir žingeidumą; atrasti patyrimo ir kūrybos džiaugsmą; mokytis spręsti problemas ir daryti išvadas.

141423541_214197727038908_5232321303916917689_n

MIESTO PROJEKTAI

 • „Sumanūs, kuriantys, muzikuojantys darželiai“

Lapkričio m. vyko miesto muzikinis projektas „Sumanūs, kuriantys, muzikuojantys darželiai“,  Projekto dalyviai plėtojo kūrybinį bendradarbiavimą, dalinosi patirtimis sumanaus, kūrybiško instrumentinio muzikavimo galimybėmis,  skatinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus įsitraukti į muzikinę veiklą.   Projekte dalyvavo įstaigos  ikimokyklinės „Boružiukų“ grupės ugdytiniai, kurie pristatė  nuotaikingą,  populiarią meksikiečių daina „ La Cucaracha“ („Tarakonas“).

IMG_0709

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 • ,,Lietuvos nykštukų bėgynės 2021. Pagauk kalėdas“ 

Fizinį aktyvumą skatinantis projektas- iniciatyva ,,Lietuvos nykštukų bėgynės 2021. Pagauk kalėdas“. Projekto tikslas – didinti dalyvių fizinį aktyvumą bei suteikti džiugių emocijų. Linksmas, žaismingas projektas- iniciatyva.

53421

 • „Futboliukas“

„Obuoliukų“,  „Bitučių“, „Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniai dalyvauja ilgalaikiame respublikiniame projekte „Futboliukas“, kurį organizauoja Lietuvos masinio futbolo asociacija. Projektas vyksta 2021-09 iki 2022-05. Projekto metu vykdome organizatorių atsiųstas  užduotis ir siunčiame veiklos nuotraukas.  Vaikams patinka sportuoti, noriai atlieka įvairius pratimus su kamuoliu.

Futboliukas (Obuol.) IMG_1499IMG_1501IMG_1502IMG_1503 IMG_20211124_122203IMG_20211124_120434IMG_20211124_122225IMG_20211124_121302

 • „Pele, pele, nešk miegelį“

Solistė Elzė Gervytė (5 m.) bei vaikiškais instrumentais pritariančios Marija Osmačko (5 m.),  Gabrielė Dapkevičiūtė (5 m.) dalyvavo gruodžio mėnesį vykusiame respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų lopšinių atlikėjų projekte „Pele, pele, nešk miegelį“, puoselėjančiame muzikinį žanrą – lopšines. Elzė atliko Mažosios Lietuvos vaikų lopšinę, aranžuotą Nijolės Pranevičienės „Žiū žiū patrožiu“.

Elzė

 • „Muzikos takeliu 2021“

Spalio 1-ąja, Tarptautinę muzikos dieną mūsų įstaigos priešmokyklinio „Bitučių“, „Pelėdžiukų“ ugdymo  grupių, bei ikimokyklinio „Boružiukų“, „Obuoliukų“ ugdymo grupių vaikai drauge su mokytojomis  pasitiko dalyvaudami šalies  muzikiniame projekte „Muzikos takeliu 2021“.  Muzikos diena sėkmingai   įtraukė vaikus į integruotas veiklas, praturtino patirtį,  atskleidė  jų individualybę, suteikė daug džiugių emocijų tiek vaikams, tiek pedagogams. Vaikai, aktyviai veikdami, turėjo galimybę įgyti naujų žinių ir  tobulinti  jau esamus įgūdžius. Kadangi gyvename prie jūros, vaikai klausėsi M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“, pritarė vaikiškais muzikos instrumentais, savo įspūdžius, jausmus išreiškė įvairiomis dailės priemonėmis, bei spalvomis. Vaikai kirpo  lašų formas,  lygino pagal dydį, kūrė sekas, ritmavo, skaičiavo. Pagal  muziką tobulino judėjimo įgūdžius,  šoko nuotaikingą ritminį šokį su skėčiais „Su tėčiu po skėčiu“.

obuoliai982

 • „Vandens paslaptys“

„Obuoliukų“ gr. organizavo ir vykdė respublikinį ikimokyklinių įstaigų projektą „Vandens paslaptys“.  Projektas vyko nuo 2021-02-15 iki 2021-03-31. Projekto tikslas– plėtoti vaiko pojūčius per įvairias veiklas, siekiant pažinti vandens savybes bei svarbą žmogui ir supančiai aplinkai. Projekto metu vykdėme numatytas veiklas: vandens pažinimą per pojūčius; skaičiavimo matavimo ir aplinkos pažinimo veiklas; bandymai ir eksperimentai su vandeniu; žaidimai ir meninė veikla su vandeniu. Visos veiklos praplėtė vaiko žinias apie vandenį ir jo savybes, žadino norą tirti, bandyti, eksperimentuoti; padėjo atrasti vandens svarbą žmogui ir supančiai aplinkai.

Vandens pasl.

 • Šviečiamoji gyvūlininkystės programa

Šiais metais „Bitučių“ grupės ugdytiniai dalyvauja Šviečiamosios gyvūlininkystės programoje. Vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, taip pat saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo gyvulininkystės srityje galimybėmis.

242383031_388942549358159_5333456037849703973_n242794608_3806555979444307_8621349159572761385_n242631918_4587277758003787_9035136957947561407_n242255978_418816619576617_2895334301323892545_n

 • eTwinning respublikinis pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektas „Švęskime Lietuvą“

„Bitučių“ ir „Boružiukų“ gr. ugdytiniai prisijungė prie respublikinio projekto, kurio tikslas – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą. Projektas skirtas įtraukti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigas į ,,Vasario 16-osios“ ir ,,Kovo 11-osios“ minėjimų ciklą. Šiuo projektu siekiama įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, atliekant visas numatytas šešių savaičių veiklas. Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtos savo kūrybines, pažintines galias, ugdysis gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, puoselės pagarbą ir pasididžiavimo jausmą Tėvyne.

„Švęskime Lietuvą“

147065206_868433270620330_3184215155298665439_n146764846_906716600080777_8075068511283881600_n147163411_892631214857423_6144190445890878245_n146700184_2786010831653028_1988200824494575218_n146291553_164059238656809_1829087525481369454_n 3collage511 (1)

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 • eTwinning tarptautinis projektas „Spalvų, šešėlių ir veidrodžių karalystėje“

Boružiukų“ gr. ugdytiniai kartu su savo mokytojomis prisijungė projekto, kurio tikslas – ugdyti vaiko intelektualinius bei kūrybinius gebėjimus leidžiant pasireikšti pačiam vaikui, naudojant veidrodžius, šešėlius, šviesos stalus, įvairų apšvietimą (žibintuvėlius, lempas, žvakes).

121623222 pasaka113

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2020 METAIS

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 • Trumpalaikis įstaigos projektas „Jaunieji mokslininkai“

„Bitučių“ grupės ugdytiniai organizuoja ir dalyvauja bandymų ir eksperimentų projekte „Jaunieji mokslininkai“. Projekto tikslas- atlikti bandymus, pasitelkiant buityje naudojamas priemones. Uždaviniai: stebės ir atliks įvairius eksperimentus; fiksuos rezultatus; lygins pokyčius kiekvieną dieną; skatins bendradarbiavimą su šeimą, atliekant bandymus namuose.

IMG_2331IMG_2332IMG_2336IMG_2334

 • Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus grupių vaikų projektas  “Mano batai buvo du“
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų projektas „Dantukai sveiki – šypsenėlė plati“

MIESTO PROJEKTAI

 • Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos projektas „Atverkime duris į muzikos pasaulį“

Projekto tikslas – visapusiškas vaiko, kaip asmenybės ugdymas , vystant jo meninius , kūrybinius sugebėjimus per muzikos meno pažinimą. Skatinti pedagogų bendradarbiavimą  stiprinant ir plėtojant ryšius su ikimokyklinėmis įstaigomis. Dalijantis gerąja patirtimi, ieškoti būdų ugdymo kokybei gerinti.

 • Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų metodinio būrelio kūrybinis projektas „Buvo, buvo, kaip nebuvo“
   RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI
 • Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Muzikos takeliu 2020“
 • Šalies  ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų kūrybos projektas ,,Pasveikinkit vieni kitus“
 • Respublikinis autorinės dainos projektas  „Linksmasis švyturiukas“
 • Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Išmanusis kempiniukas“
Projekto tikslas – brandinti vaiką mokyklai, organizuojant vaikams patrauklų ugdymo procesą, panaudojant įvairias ugdymo formas, ieškant alternatyvių ugdymo būdų. Uždaviniai: sukurs palankią aplinką ir sąlygas visų kompetencijų ugdymui; sudarys sąlygas vaikams kūrybiškai žaisti, bendrauti; skatins tyrinėti, eksperimentuoti panaudojant įvairių rūšių kempines.
Projektas vyks iki gegužės mėnesio pabaigos. Projekto užduotys suskirstytos etapais, kuriuos pradėjome vykdyti.
20200218_16410320200211_09254020200219_09280320200211_093127
 • Respublikinis ikimokyklinio (ankstyvojo) amžiaus vaikų projektas ,,Liečiu, jaučiu, kalbu“
 • eTwinningeTwinning projektas „Gamtos vaikai“

Projekto metu nagrinėjama ekologinė problema pasaulyje, apie gyvūnijos ir augalijos nykimą, globalinį atšilimą, padės vaikams pažinti pasaulį, susieti žmogų ir gamtą kaip neatskiriamus komponentus, ugdys meilę gamtai ir skatins veikti jos labui.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 • eTwinningtarptautinis projektas „Letters from the nature“ („Raidės iš gamtos“)

Projekto tikslas – išmokti raides, jų ieškant aplinkoje, kuriant jas iš įvairių gamtinių medžiagų. tai padės vaikams pradėti skaityti. Projekto uždaviniai: išplės geografines žinias apie partnerių šalis; mokysis raidžių; pradės skaityti; ieškos raidžių juos supančioje aplinkoje; kurs raides iš skirtingų medžiagų; sukurs Kalėdinius sveikinimus.

Projekto metu vaikai, žiūrėdami sukurtus filmukus susipažino su partnerių šalimis ir mokyklomis. Įdomiausia vaikams buvo kurti raides iš gamtinių medžiagų, kurias rado darželio kieme ar grupėje. Labai patiko stebėti, ką kuria partneriai.

Projektinė veiklos paskutinio etapo metu, vaikai kartu su tėveliais dalyvavo kūrybinėse dirbtuvės. Jų metu gamino Kalėdinius sveikinimus užsienio partneriams ir laukių jų sukurtų sveikinimų. Labai džiaugėmės gavę sveikinimų iš Italijos, Lenkijos ir Makednijos.

IMG_1717IMG_1718IMG_1800eTwinning_Kokybes-zenklas_200x200px

 • eTwinningtarptautinis projektas „Bee Friendly“ („Bičių draugai“)

Kartu su vaikais aiškinsimės bičių gyvenimo ypatumus ir stengsmės suprasti, kodėl be jų gresia pavojus gyvybei Žemėje. Mokslo metų egoje plėtosime veiklą, apimančią pagrindinę bičių biologiją, jų gyvenimą, avilio statybą,  ir kaip jos gyvena bendruomenėje. Projektu taip pat siekiama sužinoti apie svarbiausius rūšių išsaugojimo veiksnius, išryškinant kiekvieno projekto partnerio vietinius augalus regione. Taip pat norime prisidėti prie to, kad ugdytiniai būtų sąmoningi ir aktyvūs piliečiai, saugantys Žemės planetą.

 • eTwinningtarptautinis projektas „Fantastiškos profesijos“

Vaikai labai domisi dirbančiais žmonėmis, kuriuos jie gali sutikti kasdieniame gyvenime. Jiems labai įdomu susitikti su žmonėmis, kurie mums padeda (gydytojas, policininkas, ugniagesys ir kt.). Ikimokyklinukai dažnai žaisdami imitijuoja kai kurių profesijų atstovus. Vaikams smalsu, vaikštinėjant po miestą, sutikti paštininką ar vairuotoją. Projektas partneriams suteiks galimybę įgyti praktinės patirties ir susipažinti su kai kuriomis profesijomis nuo policininko iki rašytojo. Partneriai dalinsis savo patirtimi, keisis žiniomis kurdami internetines knygas, plakatus ir filmus. Galbūt kai kurie vaikai toliau mokysis gydytojo ar bibliotekininko.

IMG_1318IMG_1337IMG_1365

 • eTwinningeTwinning tarptautinis projektas „Kad dantukai švarūs būtų“

„Boružiukų“ grupės ugdytiniai kartu su savo mokytojomis dalyvavo šešių savaičių trukmės eTwinning  tarptautiniame  projekte „Kad dantukai švarūs būtų“. Projekto tikslas – formuoti teisingus dantų priežiūros įgūdžius, įtraukiant ir ugdytinių tėvelius, globėjus bei kitus suaugusiuosius. Vaikai susipažino  su dantukų priežiūros taisyklėmis, susitiko su sveikatos priežiūros specialiste, kuri vaizdžiomis priemonėmis parodė ir mokino kaip teisingai valytis dantukus. Sužinojo kas saugo ir stiprina dantukus, o kas jiems kenkia. Ypatingai džiugu, kad į projektą įsitraukė ir ugdytinių tėveliai. Kartu su savo vaikais namie  kruopščiai pildė dantukų priežiūros kalendorių. Pasirūpino priemonėmis, kuriomis vaikai valėsi dantukus grupėje. Gamino dantukų kaukes, kuriomis pasipuošę jų vaikai vaidino savo sukurtą pasaką.

IMG_8552IMG_8787IMG_8604IMG_8658IMG_8997 IMG_8688Pixiz_20200124_200807_3gz8Pixiz_20200124_201536_t0b5pixiz3023288848883418228

 • Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo priemonių iš antrinių žaliavų projektas „Antrasis daiktų gyvenimas“

„Žiogelių“ grupės mokytoja Ilona prisijungė prie  Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ organizuojamo proejkto ir pagamino „Spalvotąsias juosteles“. Priemonės tikslas – padėti vaikui lavinti smulkiuosius motorinius judesius, akių-rankos koordinaciją, spalvų pažinimą. Naudodamiesi šia priemone vaikai  trauko, įvairiaspalves juosteles, taip lavindami žvilgsnio sutelkimo ir sekimo akimis įgūdį, pirštų ir riešo judesius. Veikiant su šia priemone lavėja vaiko iniciatyvumas, atkaklumas, tobulėja problemų sprendimo būdai. Vaikai išgyvena smalsumo, pasigėrėjimo ir pažinimo džiaugsmą. Pagaminta išpanaudotų plastikinių dėžučių.

Paveikslėlis1

 • Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinis bendradarbiavimo projektas „Muzikinių žaidimų  mozaika“

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2019 METAIS

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 • Trumpalaikis ikimokyklinio (ankstyvojo) ugdymo amžiaus grupių projektas „Švarus vaikas auga sveikas“
 • Tęstinis priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės projektas „Knygele, sušildyk man širdelę“

Tikslas – vaiko pasaulėžiūros ugdymas, poreikio knygai skiepijimas, estetinės nuovokos pradmenų diegimas supažindinant su knygų pasauliu. Uždaviniai: domėsis knyga; susipažins su biblioteka, knygynu, spaustuve;   bibliotekininko, knygyno konsultanto ir spaustuvės darbuotojo profesijomis; ugdysis noras įvairioje veikloje vartoti rašto simbolius; patirs džiugių akimirkų.

MIESTO PROJEKTAI

 • Ilgalaikis Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių muzikinis projektas „Žaidžiu muziką“
 • Ilgalaikis Klaipėdos miesto spec. pedagogų ir logopedų projektas „Aš seku, pasek ir tu, sekim pasakas kartu“
 • Tęstinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo vaikų švietimo mokytojų (pedagogų) ilgalaikis projektas Susipažinkime su sporto šakomis“
 • Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos muzikinis projektas „Atverkime duris į muzikos pasaulį“

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 • eTwinningrespublikinis projektas „Išdykusios spalvos, kurios nori draugauti“ („Naughty colors that want to be friends“)
 • eTwinningrespublikinis projektas „Meilė-draugystė-gerumas-gyvūnai mūsų draugai“
 • Respublikinis ikimokyklinio muzikinio ugdymo  projektas „Linksmasis švyturiukas“
 •  Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Muzikos takeliu 2019“
 •  Šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų kūrybos projektas ,,Pasveikinkit vieni kitus“

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 • eTwinningtarptautinis projektas „ AŠ – ŽEMĖS DALELĖ /  I AM – A PART OF THE EARTH“ 
 • eTwinningtarptautinis projektas „Letters from the nature“ („Raidės iš gamtos“)
 • Tarptautinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio bendradarbiavimo projektas „Metai su muzikos garsais“
 • eTwinningtarptautinis projektas „Pavasario balsai“ („The voices of spring“)
 • Nordplus projektas „Pažink save“ („Meet yourself“)
 • Tarptautinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Nors penkias minutes per dieną“
 • eTwinningtarptautininis projektas „Miestas mano akimis“ („A CITY IN MY EYES“)
 • eTwinningtarptautinis projektas „Žalioji palangė – startas į sveikatos šalį“ („Green Window – Start to Health Country“)
 • eTwinning  tęstinis tarptautinis projektas“Pasaulio valgiai“ („Must-eat foods from around the world“) 
 • eTwinning tęstinis respublikinis projektas „Darželis ir šeima – du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai“
 • eTwinning trumpalaikis projektas „Žiemos istorija“

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2018 METAIS

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 • Trumpalaikis ikimokyklinio ugdymo (ankstyvojo) amžiaus grupių projektas „Augo moliūgas vidury darželio“

MIESTO PROJEKTAI

 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo vaikų švietimo mokytojų (pedagogų) ilgalaikis projektas Susipažinkime su sporto šakomis. Krepšinio treniruotė“

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 • Tęstinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio bendradarbiavimo projektas „Metai su muzikos garsais“
 • eTwinning ilgalaikis respublikinis projektas „Man svajonių darbas“Šis projektas leido vaikams susipažinti su įvairiomis profesijomis, sužinoti profesijų ypatybes, pasvajoti, kuo bus suaugęs. Vaikai susitiko su įvairių profesijų atstovais: menininkais, aktoriais, medikais, jūrų kapitonais, pardavėjais, lakūnais ir.t.t.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 • Nordplus projektas „Pažink save“ („Meet yourself“)
 • eTwinning ilgalaikis tarptautinis projektas „Pavasario gėlės“

Šio projekto metu vaikai stebėjo gamtą, jos pokyčius, pavasario gėles. Lygino, kokie pavasario požymiai kitose šalyse, kokios gėlės žydi, ar yra vienodų augalų. Jas piešė, fotografavo, sukūrėme elektroninę knygą „Pavasario gėlės“.

pav1pav2pav3

 • eTwinning tęstinis projektas „Skrisk, laiškeli, į kitą šalį“ (Christmas cards exchange 2017″)

„Bitučių“ grupės ugdytiniai rugsėjo mėnesį prisijungė prie tarptautinio eTwinning projekto „Christmas cards exchange 2017“ („Skrisk, laiškeli, į kitą šalį…“). ETwinning erdvėje vaikai kartu su pedagogėmis, įkeldami nuotraukas, pristatė  savo miestą, grupę ir save. Taip pat susipažino su būsimais projekto partneriais – vaikais iš užsienio šalių darželių ir mokyklų. Antrojo etapo metu vyko kūrybinės dirbtuvės „Skrisk laiškeli, į kitą šalį…“, kurių metu vaikai, kartu su mamomis, tėčiais ir net močiutėmis, kūrė ir gaminimo sveikinimus. Projekto esmė – kalėdinių sveikinimų gaminimas ir siuntimas paskirtiems partneriams. Kadangi partnerių turėjome 20 (iš Ukrainos, Ispanijos, Turkijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės), tai visų ugdytinių sveikinimai iškeliavo jiems. Trečiojo etapo metu – laukėme sveikinimų iš užsienio. Labai smagu ir smalsu vaikams buvo gauti skirtingus sveikinimus ir švenčių tradicijų aprašymus iš kitų šalių. Su nekantrumu jų visų laukėme. Baigiamojo etapo metu buvo surengta kalėdinių sveikinimų paroda „Christmas cards exchange 2017“ įstaigos stende.

SGGE1166HNDF5055

Tarptautinis projektas „Kamuolio diena 2018“

Projekto tikslas – netradiciškai paminėti gegužės 10-ąją, Pasaulinę Judėjimo sveikatos labui dieną, ir skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą. Tad šią dieną, net nesusitarę, visi vaikai atsinešė krepšinio kamuolius. Sumanėme, kad surengsime „kamuolių estafetes“. Pirmiausia apšilome ir atlikome mankštą, o tada šiek tiek parungtyniavome. Su kamuoliais rungtys buvo neįprastos ir labai įdomios. Na, o laimėjo, žinoma, – DRAUGYSTĖ!

IMG_2857IMG_2856IMG_2839IMG_2847IMG_2826IMG_2851

 • eTwinning  tęstinis tarptautinis projektas“Pasaulio valgiai“ („Must-eat foods from around the world“) 

Projekto tikslas – sukurti receptų knygą iš kuo daugiau šalių pateiktų receptų. Uždaviniai: susipažins su kitų šalių tradicijomis ir kultūra; mokysis dirbti komandoje; mokysis gaminti; išmoks skaičiuoti ir matuoti produktų kiekius; sukurs elektroninę receptų knygą. Projekto metu visi partneriai prisistatė vienas kitam, pristatė savo miestus, mokyklas/darželius. Visi išsiuntė po du tradicinius receptus – pagrindinio patiekalo ir deserto. Mes pasitarę su vaikais parašėme kaip reikia gaminti cepelinus ir obuolių sūrį. Projekto pabaigoje visi partneriai gavo elektroninę receptų knygą.

Paveikslėlis2Paveikslėlis1

 

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2017 METAIS

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 • Ilgalaikis priešmokyklinio ugdymo grupių projektas „Pamilo jūružę vaikai“;
 • Trumpalaikis priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės projektas „O, spalvotoji knygele, vesk mane į savo šalį“
 • Trumpalaikis priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupės projektas „Man knygelė rodo kelią“;
 • Trumpalaikis ikimokyklinio (ankstyvojo) ugdymo „Žirniukų“ grupės projektas „Sveika, pasaka!“

MIESTO PROJEKTAI

 • Ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo vaikų švietimo mokytojų (pedagogų) ilgalaikis projektas „Susipažinkime su sporto šakomis. Gimnastika“;
 • Ilgalaikis ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų projektas „Metų mozaika“;
 • Ilgalaikis ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų projektas „Vaikai, atverkime kultūros sostinės vartus“

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 • Ilgalaikis „Say hello to the world“
 • Ilgalaikis eTwinning projektas „Obuolys
 • Ilgalaikis Suomijos LUMA centro projektas „StarT“. 
 • Ilgalaikis eTwinning projektas „Aš noriu pažinti savo draugo šalį“ ;
 • Ilgalaikis eTwinning projektas „Our European garden“.
 • Ilgalaikis eTwinning projektas „Children in the garden“.
 • Ilgalaikis eTwinning projektas „Christmas cards exchange 2018“

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2016 METAIS

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

 • Ilgalaikis ikimokyklinio ugdymo grupių projektas „Gerumo sėklele, sušildyk širdelę“.
 • Trumpalaikis priešmokyklinio ugdymo grupių projektas „Augu su knyga“. 
 • Ilgalaikis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių projektas „Mes – Žemės vaikai“.
 • Trumpalaikis ikimokyklinio ugdymo grupių projektas „Mano knygelė“.
 • Trumpalaikis priešmokyklinio ugdymo grupių projektas „Pamilo jūružę vaikai“. 
 • Trumpalaikis ikimokyklinio (ankstyvojo) ugdymo grupių projektas „Turiu laivelį mažą“. 
 • Trumpalaikis ikimokyklinio ugdymo grupių projektas „Mes judam, krutam, sveikai gyvenam“. 

MIESTO PROJEKTAI

 • Ilgalaikis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Susipažinkime su sporto šakomis“. 
 • Trumpalaikis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Pati gražiausia mergelė“. 

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 • Ilgalaikis ikimokyklinio ugdymo įstaigų etnokultūrinis projektas „Iš vieno kamieno…“. 
 • Tradicinis Naisių vasaros trumpalaikis projektas „Vaikų velykėlės – 2016“. 
 • Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Mažųjų olimpiada“. 
 • Respublikos mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas „Žiemos magija“. 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 • Projektas „Pasakyk pasauliui labas“ („Say hello to the world“). Dalyviai: Slovėnija, Kroatija.
 • Europos mokyklų bendruomenės eTwinning programos projektas „Tu ir aš, mes gyvename prie jūros“ („You and me, we live by the sea“). Dalyviai: Lenkija, Portugalija, Italija, Graikija, Lietuva.