Tradicijos ir šventės

2023 METŲ TRADICINIŲ IR KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ RENGINIŲ IR TEMINIŲ SAVAIČIŲ PLANAS (esant karantinui, renginiai vyksta grupėse)

VASARIS

Renginys „Vyturio sugrįžimas“

Užgavėnių šventė „Žeima, žeima, biėk iš keima!”

Popietė, skirta Vasario 16-ajai paminėti „Visa ko pradžia – LIETUVA“

KOVAS

Kalendorinė šventė „Kaziuko mugė“

BALANDIS

Akcija/renginys „Šv. Velykos“

Tradicinė respublikinė paroda „Mano Šv. Velykų medis“

GEGUŽĖ

Tradiciniai šventiniai renginiai, skirti šeimos dienai paminėti

„Rūpesčiu ir meilė išauginti…“

Tradiciniai šventiniai renginiai, skirti atsisveikinimui su darželiu

„Pamojuokim švelniai rankele…“

Tradicinė vienos dienos vasaros poilsio stovykla

„Ropi, ropi ropinėja…“

LAPKRITIS

Rudens vakarojimai

Socialinė akcija „Pyragų diena“

GRUODIS

Adventiniai vakarojimai