Vykdomos programos

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2024–2028 M. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ IR INDIVIDUALIOS PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MENINIO UGDYMO (DAILĖS) PROGRAMA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 2018 M.

UGDYMO PROCESAS

Dienos ritmas:

7.30-8.00  Laikas, skirtas vaikams atvesti į grupę
UGDOMOSIOS VEIKLOS LAIKAS:
8.00-8.10 Rytinė mankšta
8.10-8.30 Individuali veikla
8.30-9.00 Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai
9.00-9.15 Organizuota ugdomoji vaikų veikla
9.15-10.30 Pasirenkama ugdomoji vaikų veikla
10.30-11.50 Žaidimai, stebėjimai, veikla lauke
11.50-12.40 Pasiruošimas pietums, pietūs
12.40-15.15 Pasiruošimas miegui, dienos miegas
15.15-16.10  Pasiruošimas vakarienei, vakarienė
16.10-17.00  Veikla grupėje, lauke (šviesiuoju paros metu)
17.00-18.00 Žaidimai, individuali veikla