Veiklos vertinimo rezultatai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  „VYTURĖLIS“ 2021 METŲ PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  „VYTURĖLIS“ 2018 METŲ PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  „VYTURĖLIS“ 2017 METŲ PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  „VYTURĖLIS“ 2016 METŲ PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2015 METŲ PLAČIOJO AUDITO REZULTATAI

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“  2013 M. IR 2014 M. PLATUSIS AUDITAS (palyginimas)

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2011 M. IR 2010 M. PLATUSIS AUDITAS (palyginimas)

parsisiųsti MS Word formatu